Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Kamienica 44a

09-142 Załuski 

tel. 23 661 92 17

Adres

Kamienica 44a


09-142 Załuski 


tel. 23 661 92 17


Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Kontakt

Kamienica 44a

09-142 Załuski

Telefon: 23 661 92 17

mail : spkamienica@wp.pl

Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolna dziecka – na czym polega?

 Rozpoczęcie nauki to nowy obowiązek i bardzo ważny etap w życiu dziecka. Zamianie ulegają podstawowe aktywności dziecka – zabawa i nauka. By dziecko mogło podołać wymaganiom szkolnym oraz w pełni rozwijać się potrzebuje osiągnąć dojrzałość szkolną.

 

 Dojrzałość szkolna = gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.

Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, to osiągnięcie takiego stopnia rozwoju, który umożliwi sprostanie obowiązkom życia szkolnego. Obszary gotowości szkolnej to:

A. umiejętności emocjonalno-społeczne,
B. samodzielność,
C. umiejętności szkolne,
D. kompetencje poznawcze,
E. dojrzałość pod względem fizycznym.

 

 JAK WSPIERAĆ DZIECKO W OSIĄGANIU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ?


1. Dbać o zdrowie fizyczne dziecka, wykonać przesiewowe badania wzroku, słuchu, mowy lub korygować istniejące wady.
 2. Kształtować prawidłową wymowę, dbać o rozwój słownictwa poprzez częsty kontakt z dzieckiem, rozmowy, zapewnienie mu towarzystwa rówieśników.
3. Rozwijać zdolność logicznego myślenia oraz zapamiętywania przez pobudzanie dziecka do obserwacji, wyjaśniania, wyciąganie wniosków, rozmowy na temat zaobserwowanych zjawisk i rzeczy.
4. Wyrabiać umiejętność spostrzegania, analizowania i syntetyzowania np. organizować gry i zabawy z dzieckiem /gry planszowe, historyjki obrazkowe, układanie z klocków/.
5. Dbać o rozwijanie małej motoryki dziecka poprzez ćwiczenie sprawności rąk np. rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie, wycinanie według wzoru, lepienie z plasteliny itp.
6. Rozbudzać zainteresowania szkołą prowadząc odpowiednie rozmowy.
7. Stwarzać dogodne warunki do odrobienia lekcji /zapewnienie dziecku spokoju, miejsca do odrobienia lekcji/.
8. Wspierać naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość do poznawania nowych rzeczy.
9. Zachęcać do wytrwałego dążenia do celu mimo napotykanych trudności, a także do kończenia rozpoczętej czynności.
10. Uczyć właściwego wyrażania emocji, adekwatnego do zaistniałej sytuacji.