Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Kamienica 44a

09-142 Załuski 

tel. 23 661 92 17

Adres

Kamienica 44a


09-142 Załuski 


tel. 23 661 92 17


Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Kontakt

Kamienica 44a

09-142 Załuski

Telefon: 23 661 92 17

mail : spkamienica@wp.pl

Kompetencje pedagoga szkolnego

     Pedagog szkolny, to osoba pracująca w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli.Rola pedagoga nie jest wyznaczona w ścisłych regułach, co pozwala mu na twórcze dopasowywanie się do warunków, potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

 

Cel pracy pedagoga to: pomóc uczniowi ukończyć szkołę przy jednoczesnym minimalizowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zakłócających jego społeczny rozwój.

 

ZASADY, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ PEDAGOG

1.Zasada dyskretności i opieki, która wynika z prawa dziecka do udzielania mu pomocy i wsparcia, oraz poszanowania jego godności osobistej.

2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest najważniejszą wartością. Należy, więc poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, obiektywne warunki społeczne, rodzinne, a wiedzę tą wykorzystywać organizując proces wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, ze pedagog jest osobą, u której zawsze znajdą wsparcie, pomoc zarówno w przypadku domniemanej, jak i rzeczywistej krzywdy.

4.Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Dlatego należy włączać ucznia w procesy decyzyjne i kontrolne, aby wyrobić w nim poczucie odpowiedzialności za siebie, swoich kolegów, a tym samym pobudzać do aktywności.

5.Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów, ponieważ rola pedagoga wymaga dużego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości przede wszystkim w postępowaniu uczniów i ich najbliższego otoczenia, a także wrażliwości na zagrożenia związane z szerszym środowiskiem.