Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Kamienica 44a

09-142 Załuski 

tel. 23 661 92 17

Adres

Kamienica 44a


09-142 Załuski 


tel. 23 661 92 17


Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Kontakt

Kamienica 44a

09-142 Załuski

Telefon: 23 661 92 17

mail : spkamienica@wp.pl

Obszary zadaniowe w pracy pedagoga

Diagnoza i monitorowanie środowiska szkolnego.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.

Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych, wychowawczych oraz interwencyjnych.

Współorganizowanie pedagogizacji rodziców.

Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

Udział w doskonaleniu zawodowym.

 

Przewidywane efekty podjętych działań

UCZEŃ :

1.Zna swoje prawa i obowiązki.

2.Ma świadomość konieczności niesienia pomocy zwłaszcza słabszym.

3.Przewiduje zagrożenia wynikające z określonych zachowań.

4.Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

5.Ma świadomość szkodliwości używek dla zdrowia.

6.Wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

7.Potrafi radzić sobie z emocjami. Potrafi nazwać i rozróżniać swoje uczucia.

8.Radzi sobie w pokonywaniu trudności w nauce we wsparciu przez nauczycieli i rodziców

9.Wie jakie są prawdziwe wartości w życiu człowieka i ma poczucie własnej wartości.

10.Przeciwdziała agresji i przemocy. Stara się bezkonfliktowo rozwiązywać problemy i rozumie potrzebę szukania pomocy. Wie w jakich sytuacjach wykazać się asertywnością.

 

 W niepokojących Państwo sytuacjach i w rozwiązywaniu  problemów mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy "i wsparcia.