Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Kamienica 44a

09-142 Załuski 

tel. 23 661 92 17

Adres

Kamienica 44a


09-142 Załuski 


tel. 23 661 92 17


Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Kontakt

Kamienica 44a

09-142 Załuski

Telefon: 23 661 92 17

mail : spkamienica@wp.pl

Zajęcia dodatkowe

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe zaplanowane na rok szkolny 2020/2021

  

Szkoła realizuje projekt edukacyjny  pn. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Załuski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06 2021 r.  

Projekt obejmuje wszystkie  szkoły podstawowe z terenu gminy Załuski.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły biorą udział w następujących zajęciach rozwijających ich zainteresowania i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w przyszłości.

- zajęcia rozwijające i wyrównujące z języka angielskiego

-zajęcia rozwijające i wyrównujące z matematyki

-zajęcia rozwijające i wyrównujące z informatyki

-zajęcia  rozwijające i wyrównujące z przyrody

-zajęcia z robotyki i programowania

-zajęcia z kreatywności i nauki szybkiego uczenia się

-zajęcia logopedyczne

- zajęcia z terapii pedagogicznej

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne

-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe :

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna

-zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

-zajęcia ruchowe dla przedszkolaków –Przedszkoliada