Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

Kamienica 44a

09-142 Załuski 

tel. 23 661 92 17

Adres

Kamienica 44a


09-142 Załuski 


tel. 23 661 92 17


Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Kontakt

Kamienica 44a

09-142 Załuski

Telefon: 23 661 92 17

mail : spkamienica@wp.pl

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:


1.Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców
i nauczycieli,

3.Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
4.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
5.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
6.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
7.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.    
       
  Pedagog prowadzi dla uczniów terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach.

 

 

 

 

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 


• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób


Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:  


• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.